Rijles en Faalangst

Faalangst

Faalangst is letterlijk, de angst om te falen. Vaak is het een motiverende factor, ook wel positieve faalangst genoemd, maar sommige mensen zijn zó bang om het niet goed te doen, dat ze zichzelf blokkeren in plaats van motiveren. Hierdoor kan men niet doen wat men onder normale omstandigheden wel kan doen, ook wel negatieve faalangst genoemd. Het faalangstexamen is speciaal bedoeld voor kandidaten die met behulp van de beschikbare middelen niet de noodzakelijke rust kunnen vinden om te slagen voor het rijexamen. Het faalangstexamen wordt afgenomen door een faalangst examinator, die getraind is om mensen met faalangst te begeleiden.

Speciaal  examen voor faalangst bij het CBR;

Het faalangstexamen duurt langer dan een gewoon praktijkexamen, namelijk 80 minuten. Het examen begint met een intakegesprek waarin je rustig je situatie als gevolg van faalangst kunt bespreken. De examinator zal daar in het verdere verloop van het examen rekening mee houden en jou op je gemak stellen.Tijdens het faalangstexamen bestaat er de mogelijkheid om gebruik te maken van een time-out, als de druk te hoog oploopt. De norm om te slagen is hetzelfde als bij een regulier praktijkexamen.

Rij-Instructeur met Faalangst Specialisme

Faalangst komt vaker voor dan men denkt en kan op verschillende manieren ontstaan en zich uiten. De rijinstructeur van Autorijschool A28 is een gecertificeerd faalangst instructeur en heeft ruime ervaring op dit gebied. Door extra aandacht, training en ervoor te zorgen dat de leerling overtuigd is van zijn kunnen en wat er van hem of haar verwacht wordt, hoeft faalangst absoluut geen belemmering te vormen voor het halen van een rijbewijs.

Copyright 2014 Autorijschool A28.